Sluit het formulier
Lucht je hart via chat

Zit je in de knoei, stoei je met een vraag, kom je er alleen niet helemaal uit? Lucht dan je hart bij de chathulp van het Cliënten Informatiepunt (Clip). De chathulp is een hulplijn speciaal voor jou. Je kunt er terecht voor allerlei zaken die met Geestelijke Gezondheidszorg te maken hebben. In een gesprek via chat kun je eenzame, verdrietige, vrolijke of onbekende gevoelens delen met een ervaringsdeskundige. Deze vrijwilligers hebben zelf ervaring als cliënt in de Geestelijke gezondheidszorg. Je kunt chatten op maandag- en dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 via www.chathulpamsterdam.nl.

Clip is ook telefonisch of per mail te bereiken, zie www.clienteninformatiepunt.nl.

Ander Onderwijs

test
Klik op een onderwerp hieronder.
Leerweg Ervaringsdeskundigheid

De LED is bedoeld voor (ex) cliënten GGZ en/of verslavingszorg die hun  Ervaringsdeskundigheid willen verdiepen en ontwikkelen om deze in te zetten ten behoeve van anderen.

Praktische informatie over de LED:

- duurt een jaar,
- een dagdeel in de week (maandagmorgen)  van 10.00 uur -13.00 uur 
( m.u.v. de basisschool vakanties)
- Bestaat uit 4 modules

Module 1:  Herstel en Ervaring: Je eigen verhaal
Module 2: Presentatie en communicatie
Module 3: Maatschappelijke context
Module 4: ( door je zelf gekozen)  Praktijkopdracht

In iedere module vindt een beoordeling plaats van werkstukken, presentaties enzovoorts.

Om een zo groot mogelijk rendement van de LED te hebben is het belangrijk dat je al een aardig zicht hebt op je eigen Herstel. Wij raden daarom iedereen aan een herstelcursus bij De Hoofdzaak te volgen. Aanmelden voor een herstelcursus kan bij iedere locatie van de Hoofdzaak. Zie de site www.rcodehoofdzaak.org/cursussen 

Howie the Harp


De Howie the Harp-opleiding is bijzonder doordat jouw herstelproces en dat van je medestudenten deel uitmaken van het totale leerproces. Je leert persoonlijke ervaringen van enige afstand te bekijken en haalt er eigen levenslessen uit. Zo zet je de ervaringen om naar ervaringskennis. Het is kennis die jou en je medestudenten na de opleiding positief onderscheidt van klassiek opgeleide hulpverleners. Vanuit ervaringskennis en theoretische kennis werk je toe naar de professionele praktijk van een (assistent) ervaringsdeskundige. De totale opleiding duurt een jaar en is opgebouwd uit leerperiodes van een half jaar:

Gedurende de hele opleiding staat een coach voor je klaar, bij wie je terecht kunt met vragen over alle aspecten van de opleiding. Je sluit het complete traject af met het Howie the Harp-certificaat, waarmee je kunt solliciteren naar de functie van (assistent) ervaringsdeskundige. Je kunt ook kiezen voor een vervolgopleiding in de sociale hulpverlening bij een reguliere onderwijsinstelling.


Toed


De TOED


De letters TOED staan voor Traject Opleiding Ervarings Deskundigheid. De TOED was 14 jaar geleden een initiatief van het IGPB en het cliëntenbelangenbureau van GGz Eindhoven, in samenwerking met Fontys Hogeschool in Eindhoven. Doel van de opleiding is de ervaringsdeskundigheid van mensen met psychiatrische aandoeningen of met verslavingsproblemen of met ervaringen met dak- en thuisloosheid, te bevorderen. In Amsterdam wordt de TOED aangeboden in samenwerking met Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hogeschool van Amsterdam. In Eindhoven wordt de TOED aangeboden door MARKIEZA in samenwerking met SOCIALE STUDIES op Fontys Hogeschool.

De TOED

De letters TOED staan voor Traject Opleiding Ervarings Deskundigheid. De TOED was 14 jaar geleden een initiatief van het IGPB en het clientenbelangenbureau van de GGz Eindhoven, in samenwerking met de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Doel van de opleiding is de ervaringsdeskundigheid van mensen met psychiatrische aandoeningen of met verslavingsproblemen of met ervaringen met dak- en thuisloosheid, te bevorderen. In Amsterdam wordt de TOED aangeboden in samenwerking met Sociaal Pedagogische Hulpverlening van de Hogeschool van Amsterdam. In Eindhoven wordt de TOED aangeboden door Markieza in samenwerking met Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Voor verdere informatie:
www.igpb.nl/trainingen/toed

Markieza


Waarvoor kun je bij Markieza terecht?


Markieza is een coöperatie waar ervaringsdeskundigen, werkgevers, onderwijs en uitkeringsinstantie met elkaar rond de tafel zitten.

Of bekijk hun website:

Leergang Ervaringsdeskundigheid (LEV)


voor begeleiders, behandelaren, opleiders, supervisoren in onderwijs en zorg

-van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid 
-leren faciliteren van zelfonderzoek naar identiteitservaringen en levensverhalen van mensen 
- focus op leren en transformeren van binnenuit 
- post-hbo leergang omvat tien bijeenkomsten inclusief supervisie

BGE opleiding ROC Zadkine

Als begeleider geestelijke gezondheidszorg werk je in de geestelijke gezondheidszorg. Daar begeleid je mensen met langdurige en ernstige psychische problemen. De opleiding richt zich op studenten die zelf ervaring hebben als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. In combinatie met de opleiding ontwikkel je je tot ervaringsdeskundige.

Maatschappelijke zorg is een combinatie van zorg en welzijn en daardoor een aantrekkelijke brede opleiding die veel mogelijkheden in het werkveld biedt.

Leergang Ervaringsdeskundigheid Oost Nederland


Door het volgen van de LEON wordt u in staat gesteld uzelf te ontwikkelen tot een professioneel functionerende ervaringsdeskundige binnen het GGZ-domein. U weet op adequate wijze uw ervaringsdeskundigheid in te zetten bij het ondersteunen van de cliënt en aan te sluiten bij multidisciplinaire teams binnen de instelling. Dit vanuit een professionele kijk op de rollen en competenties van een ervaringsdeskundige.

Te realiseren effecten:
 • De ervaringsdeskundige werkt systematisch aan de ondersteuning van de cliënt/hulpvrager;
 • Het functioneren als ervaringsdeskundige en de samenwerking binnen het team (als resultaatverantwoordelijke eenheid) dragen bij aan het realiseren van gestelde doelen cq dragen bij aan optimaal werken aan herstelondersteunende zorg;
 • De ervaringsdeskundige zet eigen kwaliteiten effectief in, in relatie tot cliënten/hulpvrager en het team;
 • De cliënten/hulpvragers voelen zich eerder verantwoordelijk voor hun eigen herstelproces;
 • De cliënten/hulpvragers nemen de verantwoording voor hun eigen herstelproces;
 • De ervaringsdeskundige, het team en de cliënt/ hulpvrager beschouwen de samenwerking onderling als integraal onderdeel van het werken aan herstel.
Voor meer informatie, zie website:
http://www.saxion.nl/studeren/kiezen_en_kennismaken/Studiekiezer/agz/ervaringsdeskundigheid_oost_nederland_leon/ervaringsdeskundigheid_oost_nederland_leon/

Wellness Recovery Action Plan

WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan, een in Amerika ontwikkeld zelfhulp-instrument. WRAP in NL ondersteunt door scholing en voorlichting de verspreiding van WRAP in Nederland. WRAP in NL is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos en het HEE-team en werkt nauw samen met vijf GGZ-instellingen: GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord, GGZ Oost-Brabant, Pameijer en SBWU. Inmiddels zijn er in Nederland 19 WRAP facilitators (trainers) en 15 WRAP facilitators van gevorderd niveau.

ZIe voor meer informatie de website:
https://www.hee-team.nl/wrap-in-nl

Ervaringsdeskundige in de Zorg (Associate degree)

De Associate degree Ervaringsdeskundige in de Zorg wordt verzorgd door de Academie voor Sociale Studies, Hanzehogeschool Groningen.

Wilt u uw ervaring als gebruiker van de zorg inzetten voor lotgenoten, werkt u (betaald of onbetaald) al als ervaringswerker in de GGZ of Verslavingszorg en wilt u graag uw kennis en vaardigheden verdiepen? Dan is de Associate degree Ervaringsdeskundige in de Zorg iets voor u!

Wilt u zich richten op herstel en empowerment in plaats van een ‘reguliere’ hulpverlener te worden zoals er al zoveel zijn? Vindt u vier jaar studeren lang of bent u al (betaald of onbetaald) aan het werk als ervaringswerker in de GGZ of Verslavingszorg en merkt u dat u meer wilt en kunt, maar zien u en uw werkgever er tegenop om te investeren in een vierjarige bacheloropleiding? Dan is de Associate degree Ervaringsdeskundige in de Zorg iets voor u.

Voor verdere informatie zie website van de opleiding:
www.hanze.nl/zorg

Reactie:
Hans van Geene: 'Bipolaire stoornis'
Heb (waarschijnlijk) al ruim dertig jaar een bipolaire stoornis, maar deze is sinds 2013 zeer actief, als in actiedf als een vulkaan. Heb sinds 2013 3 zware manieen en drie zwaardere depressies gehad. Eenmaal volgde opname na een manie. Bij een van de depressies ben ik onder toezicht van het IHT komen te staan. Bij de laatste manie was IHT en crisisdienst stand-by. Graag wil ik weten of mijn kennis en ervaring toereikend zijn om andere mensen te helpen.
6 februari 2018
Stichting Perceval, madstudies, leesgroep en schrijfgroep

Stichting Perceval
madstudies, leesgroep en schrijfgroep

Stichting Perceval zet zich in voor mensen met bijzondere ervaringen, gedachten en/of gedrag en om hun marginalisering tegen te gaan. Bij alles wat wij doen en ondersteunen staat ervaringskennis centraal. 

Stichting Perceval omarmt mensen: '€“ die psychische klachten hebben of hebben gehad '€“ met bijzondere zintuigelijke en/of mentale ervaringen '€“ met mystieke/spirituele/bovennatuurlijke ervaringen '€“ die last hebben van een trauma '€“ in een isolement en/of mensen die zich eenzaam voelen '€“ en iedereen die zich bij hen betrokken voelt. 

Onze activiteiten:

Sociaal Pedagogische Hulpverlening, specialisatie ervaringsdeskundigsheid

Veel SPH'ers hebben ervaringskennis: ervaringen die verwant zijn aan die van hun cliënten die zij begeleiden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een verslavingsverleden, cliëntervaring in de geestelijke gezondheidszorg of in de jeugdzorg. Instellingen doen vaak een beroep op professionele medewerkers met ervaringskennis. Bij de opleiding SPH is het mogelijk om je als ervaringsdeskundige te specialiseren.

Voor meer informatie zie de website van Windesheim:
http://www.windesheim.nl/studeren/opleidingen/gezondheid-en-welzijn/sociaal-pedagogische-hulpverlening/inhoud-opleiding/tweede-jaar-en-verder/

De AD (Associate degree)

De Ad (Associate degree) Ervaringsdeskundige in de zorg leidt op tot ervaringsdeskundigen (ervaringswerkers) in het sociale domein van de geestelijke gezondheidszorg (GGz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang). De kern van ervaringsdeskundigheid bestaat uit het vermogen om op grond van eigen herstelervaringen voor anderen ruimte te maken voor herstel.

Voor meer informatie lees onderstaande flyer door:

GGz Ervaringsagoog Opleiding (GEO)

 GGz Ervaringsagoog Opleiding (GEO) De opleiding is bedoeld voor ervaringsdeskundigen in de zorg, psychiatrie, verslavingszorg en dak- en thuislozen zorg.


In de zorg is er steeds meer behoefte aan hulpverleners, mentoren of ondersteuners die werken vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Zij worden ook wel ervaringswerkers genoemd. De opleidingen biedt ervaringsdeskundigen de gelegenheid zich verder te kwalificeren voor dit werk.

In een samenwerkingsverband hebben het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB), Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Arkin de Ervaringsagoog opleiding (GEO) ontwikkeld.

De opleiding duurt 5 maanden en is met name gericht op het methodisch handelen vanuit eigen ervaringen. De opleiding leidt op tot ervaringsdeskundig agogisch hulpverlener in de zorg. De lesdagen zijn op woensdagmiddagen van 13.00 uur tot 17.00 uur. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij al werken als ervaringsdeskundige (eventueel als vrijwilliger of stagiaire), dat zij kunen reflecteren op hun eigen functioneren, dat zij ervaringen vanuit de werkplek kunnen inbrengen en dat zij hun herstelproces kunnen verwoorden en 'in de vingers hebben' en dat zij tijd hebben voor huiswerkopdrachten. Gemiddeld vergt de opleiding een tijdsinvestering van een dag per week. Bij de opleiding hoort een literatuurmap.

Doelen van de GEO

De doelen die voor de GEO zijn geformuleerd zijn de volgende:

 • Inzicht in het functioneren in een team en een organisatie
 • Inzicht in het werken in een ambulante organisatie, een kliniek of een instelling
 • Intervisie bijeenkomsten kunnen organiseren en volgen
 • Inzicht verwerven in eigen handelen
 • Grenzen en mogelijkheden herkennen van een organisatie
 • Agogische vaardigheden verwerven ten aanzien van het voeren van gesprekken en het omgaan met cliënten
 • Het (h)erkennen van de eigen grenzen
 • Inzicht verwerven in de eigen kwaliteiten en valkuilen
 • Reflectief vermogen ontwikkelen
 • Kennis van essentiële wetten uit het gezondheidsrecht
 • Inzicht verwerven in eigen verwachtingen, rol en taakopvatting ten aanzien van ervaringsdeskundigheid
 • Omgaan met dwang en drang

Het curriculum

Het curriculum beoogt zoveel mogelijk een koppeling te maken tussen kennis en vaardigheden.
Daarbij staat de dagelijkse praktijk van de ervaringdeskundige in een hulpverleningsteam zoals bv een FACT team centraal.
Het curriculum is opgedeeld in twee hoofdsecties.
In de eerste lessen wordt een basis gelegd ten aanzien van de agogische vaardigheden, inzicht verwerven in eigen talenten en valkuilen, kennis van wetten, grenzen van organisaties en het functioneren in een team vanuit het perspectief van de individuele werknemer (ervaringsdeskundige) en vanuit de rol in het team. Daarnaast zal een basis worden gelegd voor het reflecteren op het eigen handelen.
In het tweede deel worden aspecten uit de eerste lessen nader uitgediept.
De agogische vaardigheden zullen worden vergroot op het gebied van hoe de ervaringsdeskundige kan functioneren in een netwerk en wat dit voor gevolgen heeft voor de manier van handelen. Vragen als hoe ga ik om met behoeften van cliënten en hoe bepaal ik in hoeverre deze realistisch zijn, zullen aan bod komen. Daarnaast zal worden ingegaan op zelfzorg en zelfhulp en sociale activering in brede zin. De organisatie zal nader worden uitgediept door in te gaan op het werken in een kliniek en een ambulante organisatie. Het werken aan vermaatschappelijking zal hierbij worden betrokken. Het reflecteren op het eigen handelen en inzicht in eigen talenten en valkuilen zal worden uitgediept door middel van een case study (gevalsstudie), kritische analyse van een praktijksituatie en presentatie over jouw persoonlijke ontwikkeling en leerpunten.

Tijdsbelasting

De tijdsbelasting per week is 10 uur. Dit behelst zowel de lessen als de voorbereiding van de lessen. De geschatte belasting per week van 10 uur is een algemene inschatting en is sterk afhankelijk van de voorkennis van de deelnemer.

Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een certificaat van de HvA waarin is aangegeven welke competenties zijn verworven.

Docenten

De kerndocenten van de opleiding zijn Elisa Passavanti van de HvA, Saskia van Dorp van IGPB training en coaching en Harrie van Haaster van IGPB.

Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een certificaat van de HvA waarin is aangegeven welke competenties zijn verworven.

De kosten

Kosten: '‚¬ 1.678,- (incl. BTW en lesmateriaal)

Informatie

De kerndocenten van de opleiding zijn Elisa Passavanti van de HvA, Anke Fokkens van Anke Fokkens trainingen, Saskia van Dorp en Harrie van Haaster van het IGPB. Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een certificaat waarin is aangegeven welke competenties zijn verworven.

De opleiding wordt gegeven op de Hogeschool van Amsterdam Gezondheidskunde aan de Tafelbergweg 51 (achter het AMC) in Amsterdam.

IGPB trainingen en coaching, Saskia van Dorp, 06 50 57 96 57/020-6204741
Email: svandorp@igpb.nl>href="mailto:svandorp@igpb.nlBR">svandorp@igpb.nl />
IGPB, Harrie van Haaster, 06 - 25 41 73 67
Email:

Om te reageren moet je ingelogd zijn

Wachtwoord vergeten? Klik hier.